Khách Sạn SpaatHotelSantafe Thời Trang Quần Áo Giày Dép Nước Hoa

FAQS

Posted by:admin Posted on:Th5 22,2017

+ Chính sách hủy

+ Tất cả các cuộc hẹn theo lịch trình phải được hủy bỏ 24 giờ trước phiên làm việc để được hoàn lại đầy đủ.

+ Câu hỏi thường gặp

+ Chúng tôi đề nghị bạn đến 15 phút trước khi cuộc hẹn của bạn.

+ Người lớn phải đi kèm với tất cả trẻ em dưới 16 tuổi trong các dịch vụ spa.

+ Hãy để điện thoại di động và máy nhắn tin của bạn ở lại trong quá trình điều trị.

+ Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước.

+ Chúng tôi chấp nhận tiền mặt, phí phòng, Visa, Mastercard và American Express. Giá không bao gồm thuế.

+ Tiền thưởng hoặc khích lệ cho chúng tôi

+ Ngôn ngữ không phù hợp hoặc hành vi là nguyên nhân cho chấm dứt ngay lập tức của một dịch vụ điều trị

admin

No description. Please update your profile.